Muziekacademie

Tussen de Bogen 15

1013 JB Amsterdam

Tel. 020-6846969/06-55593302

Email: info(at)muziekacademie.com

Laatste wijziging 15 Mar 2020
Typo3 website by NetCoop.nl

Piano leren spelen & pianobegeleiding voor zangers en instrumentalisten

Éadaoin Copeland is een Ierse pianiste en in 2019 afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam met een Masters Degree in Collaborative Piano bij Frank van de Laar. Ze specialiseerde zich in Instrumentaal Répétiteurship en volgde aanvullende begeleidingslessen bij Marianne Boer en Jaap Kooi. Éadaoin studeerde eerder aan de Royal Irish Academy of Music waar ze haar diploma in muziekonderwijs en -prestaties behaalde. Ze studeerde bij Patricia Kavanagh, Reamonn Keary en Dearbhla Brosnan tijdens haar verblijf in de RIAM. Ook behaalde zij haar First Class Honours Degree in Neuroscience van Trinity College Dublin.

Pianoles

Voordat zij naar Amsterdam verhuisde gaf ze vele jaren pianoles, zowel privé als op verschillende scholen in Dublin, waar ze studenten van alle leeftijden en niveaus heeft onderwezen. Ze gelooft in een flexibele aanpak en past haar lesstijl aan naar de behoeften van elke individuele student. Naast de ontwikkeling van pianistische techniek, auditieve vaardigheden en interpretatieve kennis is ze toegewijd aan de muzikale kunstvorm.

De Muziekacademie Tussen de Bogen beschikt over een mooie Bechstein Vleugel waarop Éadaoin pianoles geeft aan kinderen en volwassenen. 

Pianobegeleiding  voor zangers en instrumentalisten

Met haar passie voor instrumentale en vocale begeleiding, treedt Éadaoin regelmatig op met verschillende zangers en instrumentalisten. Ze speelde recitals in heel Europa en Amerika, en live op BBC Radio 3 en NPO Radio 4. In Dublin en Praag speelde Éadaoin samen met Trinity College Orchestra Schumann's Pianoconcert. Ze is ook de oprichter en artistiek directeur van Skerries Chamber Music in Dublin, Ierland. Momenteel is Éadaoin stafpianist aan het Conservatorium van Amsterdam. Bij Muziekacademie Tussen de Bogen kunnen zangers en instrumentalisten bij Éadaoin terecht voor repertoirestudie of begeleiding bij concerten. 

Neem voor meer informatie contact op met Eadaoin op mobiele telefoon: +353-876111172 of stuur een email naar eadaoincopeland(at)gmail.com

Learn to play the piano & piano accompaniment for singers and instrumentalists

Éadaoin is an Irish pianist and graduated from the Conservatory of Amsterdam in 2019 with a Masters Degree in Collaborative Piano with Frank van de Laar. She specialized in Instrumental Répétiteurship and took additional accompaniment lessons with Marianne Boer and Jaap Kooi. Éadaoin previously studied at the Royal Irish Academy of Music where she earned her diploma in music education and performance. She studied with Patricia Kavanagh, Reamonn Keary and Dearbhla Brosnan during her stay at the RIAM. She also obtained her First Class Honors Degree in Neuroscience from Trinity College Dublin.

Pianolessons

Éadaoin is an experienced piano teacher, having taught privately and in various schools in Dublin for many years before moving to Amsterdam where she has continued to teach students of all ages and levels. She believes in being flexible and engaging in approach, adapting to each individual student’s needs and is committed to nurturing a love of the musical art form alongside the development of pianistic technique, aural skills and interpretive knowledge.

The Music Academy Tussen de Bogen has a beautiful Bechstein piano on which Éadaoin teaches piano to children and adults. 

Piano accompaniment for singers and instrumentalists

With her passion for instrumental and vocal accompaniment, Éadaoin regularly performs with various singers and instrumentalists. She played recitals throughout Europe and America, and live on BBC Radio 3 and NPO Radio 4. In Dublin and Prague, Éadaoin played Schumann's Piano Concerto with Trinity College Orchestra. She is also the founder and artistic director of Skerries Chamber Music in Dublin, Ireland. Éadaoin is currently a staff pianist at the Conservatory of Amsterdam.

At Muziekacademie Tussen de Bogen singers and instrumentalists can turn to her for repertoire studies or accompaniment to concerts.

For more information contact Eadaoin on mobile phone: + 353-876111172 or send an email to eadaoincopeland(at)gmail.com